Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg

8. Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2018 pidetystä kokouksesta (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2018 pidetystä kokouksesta (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puhemies palautti mieliin parlamentin prioriteetit sellaisina kuin hän on esittänyt ne Eurooppa-neuvostolle.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann Syed Kamallin esittämistä huomautuksista, Syed Kamall esittääkseen anteeksipyynnön Udo Bullmannille, joka palasi Syed Kamallin puheenvuoroon (puhemies totesi, että Syed Kamall on esittänyt anteeksipyynnön), Marek Jurek Udo Bullmannin puheenvuorosta (puhemies palautti mieliin kantansa asiaan), Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta (puhemies muistutti, että puhujien on kunnioitettava toisten kantoja ja arvoja), Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer ja Ana Gomes.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Puheenvuorot: Philippe Lamberts lehdistössä esitetyistä puhemiehen joistakin lausunnoista (puhemies selvensi lausuntojaan), ja Tania González Peñas.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö