Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 24., Szerda - Strasbourg

8. Az Európai Tanács 2018. október 18–19-i ülésének következtetései (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2018. október 18–19-i ülésének következtetései (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök emlékeztet a Parlament prioritásaira, ahogyan azokat az Európai Tanács ülésén ismertette.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann Syed Kamall megjegyzéseire reagálva, Syed Kamall, aki elnézést kér Udo Bullmanntól, aki visszatér Syed Kamall felszólalására (Az elnök emlékezteti, hogy Syed Kamall már elnézést kért), Marek Jurek Udo Bullmann felszólalására (Az elnök emlékeztet álláspontjára), Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében (Az elnök emlékeztet, hogy a felszólalóknak tiszteletben kell tartaniuk mások álláspontját és a mások számára fontos értékeket), Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Sotirios Zarianopoulos, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer és Ana Gomes.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Frans Timmermans és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

°
° ° °

Felszólal: Philippe Lamberts, aki reagál az elnök megjegyzéseire, például a a sajtóban megjelent nyilatkozatokról (Az elnök pontosítja megjegyzéseit), és Tania González Peñas.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat