Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras

8. 2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Pirmininkas priminė Parlamento prioritetus, kurie buvo pateikti Europos Vadovų Tarybai.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Udo Bullmann dėl Syed Kamall kalbos, Syed Kamall atsiprašė Udo Bullmann, kuris dar pakomentavo Syed Kamall kalbą, (pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Syed Kamall atsiprašė), Marek Jurek dėl Udo Bullmann kalbos (pirmininkas priminė jo poziciją), Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (pirmininkas priminė, kad kalbėtojai turi gerbti kitų poziciją ir vertybes), Nicolas Bay ENF frakcijos vardu ir Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer ir Ana Gomes.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

°
° ° °

Kalbėjo: Philippe Lamberts dėl spaudoje pasirodžiusių Pirmininko pasisakymų (Pirmininkas paaiškino savo pasisakymus) ir Tania González Peñas.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika