Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg

8. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Przewodniczący przypomniał o priorytetach Parlamentu, które przedstawił Radzie Europejskiej.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Udo Bullmann w odpowiedzi na wystąpienie Syeda Kamalla, Syed Kamall, aby przeprosić Udo Bullmanna, który ponownie odniósł się do wystąpienia Syeda Kamalla (Przewodniczący przypomniał, że Syed Kamall wyraził przeprosiny), Marek Jurek w sprawie wystąpienia Udo Bullmanna (Przewodniczący przypomniał o swoim stanowisku), Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD (Przewodniczący przypomniał, że mówcy powinni odnosić się z szacunkiem do opinii i wartości wyznawanych przez innych), Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, i Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer i Ana Gomes.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Frans Timmermans i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

°
° ° °

Głos zabrali: Philippe Lamberts w sprawie niektórych wypowiedzi Przewodniczącego, w formie, w jakiej przedstawiła je prasa (Przewodniczący wyjaśnił swoje wypowiedzi), i Tania González Peñas.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności