Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

8. Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2018 (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Președintele a reamintit prioritățile Parlamentului, astfel cum le-a prezentat Consiliului European.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Udo Bullmann în urma observațiilor lui Syed Kamall, Syed Kamall pentru a cere scuze lui Udo Bullmann, care a revenit asupra intervenției lui Syed Kamall (Președintele a observat că Syed Kamall și-a cerut scuze), Marek Jurek cu privire la intervenția lui Udo Bullmann (Președintele a reamintit poziția sa), Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD (Președintele a reamintit că vorbitorii trebuie să respecte pozițiile și valorile celorlalți), Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Sotirios Zarianopoulos, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer și Ana Gomes.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Frans Timmermans și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

°
° ° °

Au intervenit: Philippe Lamberts cu privire la anumite remarci ale Președintelui astfel cum au fost relatate în presă (Președintele a făcut precizări cu privire la remarcile sale), și Tania González Peñas.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate