Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

11.1. Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet [2018/2075(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0401)

Inlägg:

Nicolas Bay yttrade sig före omröstningen (talmannen gav närmare upplysningar).

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy