Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

11.2. Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Софи Монтел [2018/2076(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0402)

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност