Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

11.3. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос [2018/2041(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0403)

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност