Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

11.3. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet [2018/2041(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0403)

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy