Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg

11.4. Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)
CRE

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019, pääluokka III – komissio;

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X – Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat Hyväksyttyjen tekstien liitteenä.)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Puheenvuorot ennen äänestystä:

Daniele Viotti (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia BUDG-valiokunnan äänestyksen perusteella:

Määrät:

Budjettikohta 19 02 01 «Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta» (tarkistus 1689): sitoumukset mukautetaan 269 810 177 euroon.

Budjettikohta 13 08 02 «Rakenneuudistusten tukiohjelma (SRSP) – Otsakkeesta 2 (maaseuturahasto) siirretty operatiivinen tekninen apu» (tarkistus 1658): siotumukset mukautetaan 48 653 000 euroon ja maksut 25 888 246 euroon.

Budjettikohta 32 02 10 «Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto» (tarkistus 1816): maksut mukautetaan 18 807 975 euroon.

Budjettikohta 33 04 77 06 «Pilottihanke – Laatuerojen vähentäminen ja kuluttajajärjestöjen vahvistaminen EU:ssa» (tarkistus 1753): sitoumukset mukautetaan 1 260 000 euroon.

Selvitysosa:

Budjettikohta 21 02 07 03 «Inhimillinen kehitys» : tarkistusta 1700 korjataan, jotta selvitysosa vastaa BUDG-valiokunnan äänestyksen tulosta.

Budjettikohta 15 02 77 23 «Valmistelutoimi – Radikalisoitumisvaarassa olevien nuorten seuranta ja valmentaminen urheilun avulla» (tarkistus 1666) siirretään otsakkeesta 1 a otsakkeeseen 3.

Puheenvuorot äänestysten jälkeen:

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) totesi panneensa merkille erot parlamentin ja neuvoston kannan välillä ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean kokoon kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Paul Rübig (esittelijä) äänestyksestä.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö