Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg

11.4. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2019. godinu - svi dijelovi (glasovanje)
CRE

— nacrti amandmana za odobrena sredstva za dio III. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji se odnosi na Komisiju;

— nacrti amandmana za odobrena sredstva za dijelove I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud Europske unije, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europski ombudsman, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

Prema odredbama iz Ugovora, za nacrte amandmana, kako bi bili usvojeni, treba glasovati većina zastupnika u Europskom parlamentu.

(Usvojeni nacrti amandmana nalaze se u prilogu "Usvojeni tekstovi".)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Govor prije glasovanja:

Daniele Viotti (izvjestitelj) predložio je sljedeće tehničke izmjene, u skladu s glasovanjem u Odboru BUDG:

Brojke:

Linija 19 02 01 «Odgovor na krizu i krizu u nastajanju» (amandman 1689) : obveze će biti prilagođene na 269 810 177 EUR;

Linija 13 08 02 «Program potpore strukturnim reformama (SRSP) — Operativna tehnička pomoć prenesena iz naslova2. (EPFRR)» (amandman 1658): obveze i plaćanja bit će prilagođena na 48 653 000 EUR, tj. 25 888 246 EUR;

Linija 32 02 10 «Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)» (amandman 1816) : plaćanja će biti prilagođena na 18 807 975 EUR;

Linija 33 04 77 06 «Pilot-projekt — Ograničavanje dvojne kvalitete i jačanje organizacija potrošača u EU-u» (amandman 1753): obveze će biti prilagođene na 1 260 000 EUR.

Komentari:

Linija 21 02 07 03 «Ljudski razvoj»: amandman 1700 bit će ispravljen kako bi komentari odgovarali rezultatu glasovanja u Odboru BUDG.

Naposljetku, linija 15 02 77 23 «Pripremno djelovanje — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije» (amandman 1666) premješten je iz naslova 1.a u naslov 3.

Govori nakon glasovanja::

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) primila je na znanje razlike između stajališta Parlamenta i Vijeća te je odobrila sazivanje Odbora za mirenje, u skladu s člankom 314., stavkom 4., podstavkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Paul Rübig (izvjestitelj) o glasovanju.

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti