Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 24., Szerda - Strasbourg

11.4. Az Európai Unió 2019-re szóló általános költségvetésének tervezete – összes szakasz (szavazás)
CRE

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2019. évi általános költségvetésének a Bizottságra vonatkozó, III. szakaszához;

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2019. évi általános költségvetésének I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszához, melyek az Európai Parlamentre, a Tanácsra, a Bíróságra, az Európai Számvevőszékre, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az ombudsmanra, az európai adatvédelmi biztosra és az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkoznak.

A Szerződéseknek megfelelően a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament képviselői többségének szavazata szükséges.

Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Szavazás előtti felszólalások:

Daniele Viotti (előadó) az alábbi technikai módosításokat javasolja a BUDG bizottsági szavazásnak megfelelően: :

Összegek:

19 02 01. jogcím: „Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre” (1689. módosítás): a kifizetések kiigazítása 269 810 177 EUR összegre;

13 08 02. jogcím: „Strukturálisreform-támogató program (PARS) – A 2. alfejezetből átcsoportosított operatív technikai segítségnyújtás (Feader)” (1658. módosítás): a kifizetések kiigazítása 48 653 000 EUR és 25 888 246 EUR összegre;

32 02 10. jogcím: „Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)” (1816. módosítás): a kifizetések kiigazítása 18 807 975 EUR összegre;

33 04 77 06. jogcím: „Kísérleti projekt – A termékek eltérő minőségének korlátozása és a fogyasztóvédelmi szervezetek megerősítése az Európai Unióban” (1753. módosítás): a kifizetések kiigazítása 1 260 000 EUR összegre.

Megjegyzések:

21 02 07 03. jogcím: „Humán fejlődés”: az 1700. módosítás kiigazításra kerül, hogy a megjegyzések megfeleljenek a BUDG bizottsági szavazás eredményének.

Végül, a 15 02 77 23. jogcím: „Előkészítő intézkedés - A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése és segítése” (1666. módosítás): az 1a) fejezetből a 3. fejezetbe kerül át.

Szavazást követő felszólalások:

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közötti különbségeket, és hozzájárulását adja az egyeztetőbizottság összehívásához, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfeleleően.

Paul Rübig (előadó) a szavazásról.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat