Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra

11.4. Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: visas iedaļas (balsošana)
CRE

— Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem, lai grozījumu projektus pieņemtu, tiem ir jāsaņem Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

(Pieņemto grozījumu projekti atrodami pielikumā “Pieņemtie teksti”.)

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

Uzstāšanās pirms balsošanas:

Daniele Viotti (referents) ierosināja šādus tehniskus grozījumus atbilstoši balsojumam BUDG komitejā:

Summas:

19 02 01. pozīcija “Reaģēšana krīzes gadījumā un iespējamas krīzes” (grozījums Nr. 1689): saistības tiks koriģētas uz EUR 269 810 177;

13 08 02. pozīcija “Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP) – Operatīvā tehniskā palīdzība, kas pārcelta no H2 (ELFLA)” (grozījums Nr. 1658): saistības un maksājumi tiks koriģēti uz attiecīgi EUR 48 653 000 un EUR 25 888 246;

32 02 10. pozīcija “Energoregulatoru sadarbības aģentūra” (grozījums Nr. 1816): maksājumi tiks koriģēti uz EUR 18 807 975;

33 04 77 06. pozīcija “Izmēģinājuma projekts — Divējādas kvalitātes ierobežošana un patērētāju organizāciju nostiprināšana Eiropas Savienībā” (grozījums Nr. 1753): saistības tiks koriģētas uz EUR 1 260 000.

Piezīmes:

21 02 07 03. pozīcija “Cilvēces attīstība”: grozījums Nr. 1700 tiks izlabots, lai piezīmes atbilstu BUDG komitejas balsojuma rezultātam.

Visbeidzot, 15 02 77 23. pozīcija “Sagatavošanas darbība – Radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu uzraudzība un konsultēšana ar sporta pasākumu palīdzību” (grozījums Nr. 1666) ir pārvietots no 1.a izdevumu kategorijas uz 3. izdevumu kategoriju.

Uzstāšanās pēc balsošanas:

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) pieņēma zināšanai atšķirības starp Parlamenta un Padomes nostāju un pauda piekrišanu Samierināšanas komitejas sasaukšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.

Paul Rübig (referents) - par balsojumu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika