Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

11.4. Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 – toutes sections (vot)
CRE

— Proiecte de amendamente la creditele din secțiunea III a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 în ceea ce privește Comisia;

— Proiecte de modificare a creditelor din secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 în ceea ce privește Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, proiectele de amendament trebuie adoptate cu majoritatea deputaților în Parlamentul European.

(Proiectele de amendamente adoptate figurează în anexă la „Texte adoptate”.)

(Majoritatea deputaților care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Intervenții înainte votului:

Daniele Viotti (raportor) a propus modificările tehnice următoare, potrivit votului din comisia BUDG :

Cifre:

Linia 19 02 01 „Reacția la situațiile de criză și de criză emergentă” (amendamentul 1689): Angajamentele vor fi ajustate la 269 810 177 EUR;

Linia 13 08 02 Programul de sprijin pentru reforma structurală (PSRS) — Asistență tehnică operațională transferată de la rubrica 2 (FEADR) (Amendamentul 1658): Creditele de angajament și de plată vor fi ajustate la 48 653 000 EUR și, respectiv, la 25 888 246 EUR;

Linia 32 02 10 „Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)” (amendamentul 1816): Plățile vor fi ajustate la 18 807 975 EUR;

Linia 33 04 77 06 „Proiect-pilot — Limitarea standardelor duble de calitate a produselor și întărirea organizațiilor consumatorilor în Uniunea Europeană” (amendamentul 1753): Angajamentele vor fi ajustate la 1 260 000 EUR.

Observații:

Linia 21 02 07 03 „Dezvoltarea umană”: Amendamentul 1700 va fi corectat, astfel încât observațiile să corespundă rezultatului votului din comisia BUDG.

În sfârșit, linia 15 02 77 23 „Acțiune pregătitoare - Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care sunt expuși riscului de radicalizaree” (amendamentul 1666) este mutat de la rubrica 1a) la rubrica 3.

Intervenții după votare:

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului și cea a Consiliului și și-a dat acordul pentru convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Paul Rübig (raportor) cu privire la votare.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate