Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2177(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2018

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0406

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

11.7. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
CRE

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0406)

Η απαλλαγή απορρίπτεται (βλ. παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Ο Πρόεδρος προτείνει τροποποίηση της παραγράφου 4 της πρότασης ψηφίσματος προκειμένου να συμμορφωθεί με την ψηφοφορία για την απόφαση σχετικά με την απαλλαγή. Το Σώμα συμφωνεί.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου