Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0316/2018

Внесени текстове :

A8-0316/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0407

Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

11.8. Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност