Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0336(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0316/2018

Indgivne tekster :

A8-0316/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0407

Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

11.8. Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik