Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0336(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0316/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0316/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0407

Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg

11.8. Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö