Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0336(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0316/2018

Texte depuse :

A8-0316/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0407

Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

11.8. Sprijinirea reformelor structurale în statele membre ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Lambert van Nistelrooij și Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Respins

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate