Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0336(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0316/2018

Ingivna texter :

A8-0316/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0407

Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

11.8. Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy