Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

11. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.2. Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.3. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.4. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)

11.5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)

11.6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

11.8. Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.9. Решение за изпълнение за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.10. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.11. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

11.12. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (гласуване)

11.13. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I (гласуване)

11.14. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I (гласуване)

11.15. Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)

11.16. Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки * (гласуване)

11.17. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (гласуване)

11.18. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (гласуване)
Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност