Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

11. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.2. Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.3. Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.4. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

11.5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

11.6. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.7. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

11.8. Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.9. Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.10. Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.11. Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

11.12. Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)

11.13. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I (hlasování)

11.14. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I (hlasování)

11.15. Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)

11.16. Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů * (hlasování)

11.17. Obnovení povolení geneticky modifikované kukuřice NK603 × MON 810 (hlasování)

11.18. Povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasování)
Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí