Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.2. Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.3. Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.4. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner (afstemning)

11.5. Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (afstemning)

11.6. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.7. Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

11.8. Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.9. Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.10. Iværksættelse af elektronisk udveksling af DNA-oplysninger i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.11. Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Kroatien* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

11.12. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)

11.13. Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I (afstemning)

11.14. Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I (afstemning)

11.15. Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)

11.16. Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (afstemning)

11.17. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (afstemning)

11.18. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (afstemning)
Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik