Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg

11. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu [2018/2075(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0401)

Govorili su:

Nicolas Bay, prije glasovanja (Predsjednik je iznio pojašnjenja).


11.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Sophie Montel (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0402)


11.3. Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu [2018/2041(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0403)


11.4. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2019. godinu - svi dijelovi (glasovanje)

— nacrti amandmana za odobrena sredstva za dio III. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji se odnosi na Komisiju;

— nacrti amandmana za odobrena sredstva za dijelove I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud Europske unije, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europski ombudsman, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

Prema odredbama iz Ugovora, za nacrte amandmana, kako bi bili usvojeni, treba glasovati većina zastupnika u Europskom parlamentu.

(Usvojeni nacrti amandmana nalaze se u prilogu "Usvojeni tekstovi".)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Govor prije glasovanja:

Daniele Viotti (izvjestitelj) predložio je sljedeće tehničke izmjene, u skladu s glasovanjem u Odboru BUDG:

Brojke:

Linija 19 02 01 «Odgovor na krizu i krizu u nastajanju» (amandman 1689) : obveze će biti prilagođene na 269 810 177 EUR;

Linija 13 08 02 «Program potpore strukturnim reformama (SRSP) — Operativna tehnička pomoć prenesena iz naslova2. (EPFRR)» (amandman 1658): obveze i plaćanja bit će prilagođena na 48 653 000 EUR, tj. 25 888 246 EUR;

Linija 32 02 10 «Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)» (amandman 1816) : plaćanja će biti prilagođena na 18 807 975 EUR;

Linija 33 04 77 06 «Pilot-projekt — Ograničavanje dvojne kvalitete i jačanje organizacija potrošača u EU-u» (amandman 1753): obveze će biti prilagođene na 1 260 000 EUR.

Komentari:

Linija 21 02 07 03 «Ljudski razvoj»: amandman 1700 bit će ispravljen kako bi komentari odgovarali rezultatu glasovanja u Odboru BUDG.

Naposljetku, linija 15 02 77 23 «Pripremno djelovanje — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije» (amandman 1666) premješten je iz naslova 1.a u naslov 3.

Govori nakon glasovanja::

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) primila je na znanje razlike između stajališta Parlamenta i Vijeća te je odobrila sazivanje Odbora za mirenje, u skladu s člankom 314., stavkom 4., podstavkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Paul Rübig (izvjestitelj) o glasovanju.


11.5. Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi (glasovanje)

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. – svi dijelovi [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0404)


11.6. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0405)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0405)

Razrješnica je odbijena (vidi prilog IV. članak 5. stavak 2. točku (b) Poslovnika).


11.7. Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0406)

Razrješnica je odbijena (vidi prilog IV. članak 5. stavak 2. točku (b) Poslovnika).

Govorili su:

Predsjednik je predložio izmjenu u stavku 4. Prijedloga rezolucije radi usklađivanja s glasovanjem o odluci o davanju razrješnice. Parlament je izrazio odobrenje.


11.8. Potpora strukturnim reformama u državama članicama ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odbijeno


11.9. Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0407)

Govorili su:

Branislav Škripek (izvjestitelj), prije glasovanja.


11.10. Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0408)


11.11. Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0409)


11.12. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0410)

Govorila je Frédérique Ries (izvjestiteljica), nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


11.13. Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava u području graničnih kontrola ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0411)


11.14. Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0412)


11.15. Upotreba Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

IZJAVA PARLAMENTA I VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2018)0413)


11.16. Usklađivanje struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0414)


11.17. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Obnavljanje odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza NK603 × MON 810 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0490/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0415)


11.18. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Odobrenje za genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0491/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0416)

(Sjednica je nakratko prekinuta prije obrazloženja glasovanja).

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti