Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

11. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.2. Cerere de ridicare a imunității lui Sophie Montel (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.3. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.4. Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 – toutes sections (vot)

11.5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (vot)

11.6. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.7. Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

11.8. Sprijinirea reformelor structurale în statele membre ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.9. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.10. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.11. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

11.12. Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (vot)

11.13. Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere ***I (vot)

11.14. Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (vot)

11.15. Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (vot)

11.16. Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice * (vot)

11.17. Obiecție în conformitate cu articolul 106: Reînnoirea autorizației pentru porumbul modificat genetic NK603 × MON 810 (vot)

11.18. Obiecție în conformitate cu articolul 106: Autorizația pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (vot)
Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate