Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

11. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.2. Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.3. Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.4. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)

11.5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)

11.6. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.7. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

11.8. Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.9. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.10. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.11. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.12. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)

11.13. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I (hlasovanie)

11.14. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (hlasovanie)

11.15. Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)

11.16. Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje * (hlasovanie)

11.17. Námietka podľa článku 106: Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (hlasovanie)

11.18. Námietka podľa článku 106: Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasovanie)
Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia