Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

11. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.2. Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.3. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.4. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 – alla avsnitt (omröstning)

11.5. Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (omröstning)

11.6. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.7. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

11.8. Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.9. Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.10. Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.11. Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.12. Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (omröstning)

11.13. Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I (omröstning)

11.14. Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I (omröstning)

11.15. Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)

11.16. Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker * (omröstning)

11.17. Invändning enligt artikel 106: Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (omröstning)

11.18. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (omröstning)
Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy