Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

13. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Daniele Viotti и Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson и Juan Fernando López Aguilar;

Доклад Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Илхан Кючюк, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Момчил Неков, Dubravka Šuica и Jadwiga Wiśniewska;

Доклад Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 25 октомври 2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност