Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

17. Hodnocení Lisabonské smlouvy (rozprava na aktuální téma)
CRE

Hodnocení Lisabonské smlouvy (2018/2888(RSP))

Vystoupil Marco Zanni, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina ENF.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Richard Corbett za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Jiří Payne za skupinu EFDD, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo a Péter Niedermüller.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí