Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg

17. Lissaboni lepingu hindamine (temaatiline arutelu)
CRE

Lissaboni lepingu hindamine (2018/2888(RSP))

Sõna võttis Marco Zanni, et juhatada sisse fraktsiooni ENF pakutud arutelu.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Richard Corbett fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Payne fraktsiooni EFDD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo ja Péter Niedermüller.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika