Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg

17. Lissabonin sopimuksen arviointi (ajankohtainen keskustelu)
CRE

Lissabonin sopimuksen arviointi (2018/2888(RSP))

Marco Zanni käytti puheenvuoron alustaakseen ENF-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Payne EFDD-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo ja Péter Niedermüller.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö