Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras

17. Lisabonos sutarties vertinimas (diskusija aktualia tema)
CRE

Lisabonos sutarties vertinimas (2018/2888(RSP))

Kalbėjo Marco Zanni, pradėdama ENF frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Richard Corbett S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Payne EFDD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo ir Péter Niedermüller.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika