Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra

17. Lisabonas līguma izvērtēšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Lisabonas līguma izvērtēšana (2018/2888(RSP)).

Uzstājās Marco Zanni, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi ENF grupa.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Richard Corbett S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Payne EFDD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo un Péter Niedermüller.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika