Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

17. Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (actualiteitendebat)
CRE

Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (2018/2888(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marco Zanni om het door de ENF-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Richard Corbett, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Payne, namens de EFDD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo en Péter Niedermüller.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid