Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

17. Evaluarea Tratatului de la Lisabona (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Evaluarea Tratatului de la Lisabona (2018/2888(RSP))

A intervenit Marco Zanni pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul ENF.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Richard Corbett, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Payne, în numele Grupului EFDD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo și Péter Niedermüller.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 9 august 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate