Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

17. Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava)
CRE

Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (2018/2888(RSP))

V rozprave vystúpil Marco Zanni, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou ENF.

V rozprave vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Richard Corbett v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Payne v mene skupiny EFDD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo a Péter Niedermüller.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia