Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg

18. Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus (arutelu)
Istungi stenogramm

Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (kontrollikoja president) esines ettekandega.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch ja Brian Hayes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Klaus-Heiner Lehne.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika