Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 24., Szerda - Strasbourg

18. A Számvevőszék 2017. évi éves jelentésének ismertetése (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Számvevőszék 2017. évi éves jelentésének ismertetése (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (a Számvevőszék elnöke) rövid ismertetést tart.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch és Brian Hayes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias és Ivana Maletić.

Felszólal: Günther Oettinger és Klaus-Heiner Lehne.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat