Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras

18. Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
CRE

Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch ir Brian Hayes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Klaus-Heiner Lehne.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika