Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

18. Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer - 2017 (debat)
CRE

Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer - 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (voorzitter van de Rekenkamer) geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch en Brian Hayes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Klaus-Heiner Lehne.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid