Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

18. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2017 (dezbatere)
CRE

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Președintele Curții de Conturi) a făcut prezentarea.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch și Brian Hayes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias și Ivana Maletić.

Au intervenit: Günther Oettinger și Klaus-Heiner Lehne.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate