Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0158(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0308/2018

Ingediende teksten :

A8-0308/2018

Debatten :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Stemverklaringen
PV 12/03/2019 - 9.20

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

19. Invoer van cultuurgoederen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Commissie internationale handel - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà (rapporteur voor advies van de Commissie CULT).

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Arndt Kohn, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná en David Coburn.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 25.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid