Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0308/2018

Predkladané texty :

A8-0308/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2019 - 9.20

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

19. Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton predstavili správu.

V rozprave vystúpil Santiago Fisas Ayxelà (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Arndt Kohn v mene skupiny S&D, David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná a David Coburn.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia