Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0308/2018

Ingivna texter :

A8-0308/2018

Debatter :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Röstförklaringar
PV 12/03/2019 - 9.20

Antagna texter :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

19. Import av kulturföremål ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Utskottet för internationell handel - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton redogjorde för betänkandet.

Talare: Santiago Fisas Ayxelà (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Arndt Kohn för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná och David Coburn.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy