Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0035/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Vysvětlení hlasování
PV 25/10/2018 - 13.4

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

20. Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I – Veterinární léčivé přípravky ***I – Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête a Clara Aguilera uvedli zprávy.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Stanislav Polčák (zpravodaj výboru AGRI), Elsi Katainen (zpravodajka výboru AGRI), Norbert Lins (zpravodaj výboru ENVI), Daniel Buda za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Jacques Colombier za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos a Paolo De Castro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête a Clara Aguilera.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.4 zápisu ze dne 25.10.2018, bod 13.5 zápisu ze dne 25.10.2018 a bod 13.6 zápisu ze dne 25.10.2018.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí