Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0256(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0035/2016

Forhandlinger :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Afstemninger :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Stemmeforklaringer
PV 25/10/2018 - 13.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

20. Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I - Veterinærlægemidler ***I - Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête og Clara Aguilera forelagde betænkningerne.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Stanislav Polčák (ordfører for udtalelse fra AGRI), Elsi Katainen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Norbert Lins (ordfører for udtalelse fra ENVI), Daniel Buda for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos og Paolo De Castro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête og Clara Aguilera

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.4 i protokollen af 25.10.2018, punkt 13.5 i protokollen af 25.10.2018 og punkt 13.6 i protokollen af 25.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik