Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0256(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0035/2016

Arutelud :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Hääletused :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 25/10/2018 - 13.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg

20. Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I - Veterinaarravimid ***I - Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda tootmise, turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête ja Clara Aguilera tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Stanislav Polčák (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Elsi Katainen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Norbert Lins (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos ja Paolo De Castro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête ja Clara Aguilera

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.425.10.2018 protokollipunkt 13.5 ja 25.10.2018 protokollipunkt 13.6.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika