Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0256(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0035/2016

Keskustelut :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Äänestysselitykset
PV 25/10/2018 - 13.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg

20. Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I - Eläinlääkkeet ***I - Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête ja Clara Aguilera esittelivät mietinnöt.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elsi Katainen (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Norbert Lins (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos ja Paolo De Castro.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête ja Clara Aguilera

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.4, istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.5 ja istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.6.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö