Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0256(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0035/2016

Viták :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Szavazatok :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
A szavazatok indokolása
PV 25/10/2018 - 13.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Jegyzőkönyv
2018. október 24., Szerda - Strasbourg

20. Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I – Állatgyógyászati készítmények ***I – A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása ***I (vita)
CRE

Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Jelentés az állatgyógyászati készítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Jelentés a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête és Clara Aguilera előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Stanislav Polčák (az AGRI bizottság véleményének előadója), Elsi Katainen (az AGRI bizottság véleményének előadója), Norbert Lins (az ENVI bizottság véleményének előadója), Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos és Paolo De Castro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête és Clara Aguilera

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.4. pont , 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.5. pont és 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.6. pont .

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat