Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0256(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0035/2016

Debates :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Balsojumi :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/10/2018 - 13.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokols
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra

20. Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I - Veterinārās zāles ***I - Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0046/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu un par Padomes Direktīvas 90/167/EEK atcelšanu [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A8-0075/2016).

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête un Clara Aguilera iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Stanislav Polčák (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Elsi Katainen (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Norbert Lins (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Daniel Buda PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos un Paolo De Castro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête un Clara Aguilera

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.4. punkts, 25.10.2018. protokola 13.5. punkts un 25.10.2018. protokola 13.6. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika